SKJERMPLATE SIDE JØTUL F 602 ECO

Art: 10054507
1.020,00 NOK
Skjermplate for Jøtul F 602. Bidrar til at avstand til brannmur side kan minskes til 10cm.