Skorsteinsrehabilitering

.

Må du rehabilitere din skorstein?

Varmeøkonomi er Vestfolds største forhandler av ildsteder. Våre montører rehabiliterer skorsteiner i hele Vestfold, samt at vi er behjelpelige med utferdigelse av søknadspapirene til kommunen.

Piperehabilitering - Gamle og dårlige piper blir som nye

Det finnes svært mange gamle piper som har sett sine bedre dager i norske hus, og behovet for rehabilitering er stort. Har du en eldre og dårlig pipe, fyrer du nok mye for kråka. I tillegg kan pipa også være brannfarlig.

Dette er de vanligste årsakene til at den gamle pipa må rehabiliteres:

- Forvitring og elde

- Gamle ovner byttes med nye og pipetverrsnittet i pipa blir for stort

- Dårlig isolasjon i pipa

- Feil fyring med ved

- Vedovner er byttet med oljekaminer

- Dårlig trekk, med nedslag i pipa som resultat

- Utett pipe

- Det er montert moderne fyrkjele

Moderne piper er isolerte, noe som ikke er tilfelle for gamle teglpiper. Landets mest solgte pipe er Leca tresjikts elementpipe. I motsetning til gamle teglpiper som består av ett sjikt, har denne tre sjikt. Om det skulle oppstå sprekker i det innerste sjiktet på grunn av feil fyring eller andre ting, vil det fortsatt være to varme- og brannhindrende sjikt mellom røykkanalen og materialet på utsiden av pipa. Dette illustrerer hvorfor gamle ensjikts piper som er skadet, kan være brannfarlige.

Angriper pipa innvendig

I tillegg har teglpiper normalt et for stort tverrsnitt i forhold til hvordan vi fyrer i dag. Det vil si at pipeløpet er for stort for moderne ildsteder, som har betydelig lavere temperatur på røyken når den slippes inn i pipa. Da fungerer ikke gamle, store, uisolerte pipeløp godt nok. Vanndampen som er i avgassene, avkjøles og kondenserer i røykkanalen. Dette angriper de innvendige flatene og fugene inni pipeløpet og bryter dem ned sakte, men sikkert. Du kan ofte se dette på den delen av pipa som er over tak. Fugene er forvitret og teglen står i fare for å løsne, eller pipa har fått stygge skjolder på utsiden som skyldes fukt og vann. Noen ganger kan man også se dette ved lekkasjer av brunsort vann ut gjennom sotluka i kjelleren. Tar du en titt inn i feieluken på loftet, vil du også der kunne se at fuger eller tegl er i ferd med å forvitre.

Nye rør løser problemet

Løsningen er heldigvis ikke så komplisert som mange tror.

- Det er sjelden behov for å rive den gamle pipa. Det finnes enkle piperehabiliteringssystemer, som raskt og enkelt gir deg en pipe som tilfredsstiller dagens krav. Man senker nye kondensbestandige rør fra toppen og ned i det eksisterende pipeløpet. Disse rørene gir pipa et mindre tverrsnitt og er optimalt tilpasset moderne ovner og fyringsmetoder. I noen tilfeller brukes det også isolasjon i spalten mellom det nye røret og den eksisterende pipevangen.

De nye keramiske innerrørene som brukes i den gamle pipa er meget motstandsdyktige mot alle slags påkjenninger av både varme og kondens. Dersom pipa er ødelagt over tak, må også dette repareres.

- Dersom bare den øverste delen av pipa er skadet, finnes det egne løsninger for dette. Da erstattes toppen med en moderne, isolert løsning.

Ingen selvbyggerjobb

Skorsteinsrehabilitering er et søknadspliktig tiltak ihht Bygningsloven. Piperehabilitering er ikke noen selvbyggerjobb, men skal utføres av spesielle rehabiliteringsfirmaer som er eksperter på dette.

Book din uforpliktende befaring her...