Et lunt ildsted gjør mye for stemningen i et rom. Ikke minst er det en flott varmekilde i kalde tider. Før du velger en peisløsning hjemme er det imidlertid flere ting du bør tenke gjennom. Her får du noen tips til hvordan du velger rett ildsted.

Hvilke ildsteder finnes?

Ildsteder kategoriseres hovedsakelig som åpne eller lukkede. Noen er også beregnet til spesielt bruk, slik som steinovner som brukes til matlagning. Det er også svært populært å bygge en utepeis.

Åpne ildsteder

Åpne ildsteder er den eldste formen for varmekilde innendørs. I middelalderen var norske hus utstyrt med et åpent ildsted midt i rommet, som ble kalt åre. Denne hadde ingen skorstein - i stedet steg røyken opp til taket for så å sive ut gjennom et hull, kalt ljore.

Åren ble brukt til oppvarming og matlaging, og var ofte den eneste lyskilden i huset. Innemiljøet i slike årestuer var ikke god, og beboerne måtte som regel gå krokbøyde for å holde hodet under den tjukke røyken som ble liggende i luften.

Lukkede ildsteder

Blant lukkede ildsteder finner du røykovn, jernovn og kakkelovn. Disse er tilkoblet en skorstein, slik at røyken får et avtrekk. I motsetning til åpne ildsteder som begrenser en bolig til én etasje, gjorde lukkede ildsteder det mulig å bygge hus over flere etasjer. I dag er det vanlig å kategorisere ovner etter hvilket brensel som benyttes.

Tradisjonelt har det kun vært benyttet kull og ved som brensel, men i dag ser vi en økende trend innen miljøvennlige alternativer som for eksempel biopeiser. Det blir også vanligere å supplere pipa og peisen med en røyksuger, som sørger for at det brenner rent hele dagen.

Plassering av ildsteder

Før du monterer en peis i hjemmet ditt, er det lurt å tenke nøye gjennom alle alternative løsninger til hvordan rommet skal utformes og brukes. Når peisen først har kommet på plass, kan den ikke flyttes rundt på slik som en TV eller et veggmaleri.

Plasseringen av ovnen har mye å si for hvor effektivt den varmer opp rommet. Sørg for at plasseringen gir varme i den delen av rommet du bruker mest, og undersøk om plasseringen krever en brannmur.

Ifølge forskrift om brannforebygging er du som beboer ansvarlig for at avstandskravet på 30 cm til brennbare overflater er oppfylt. Dette betyr at det ikke er tillatt å kle inn brannmuren med materialer som panel og tapet, og du kan heller ikke sette møbler inntil pipa.

Murpipe eller stålpipe?

Tradisjonelt har man benyttet murpiper, og mange forbinder fortsatt disse med tradisjonell peiskos. I dag velger stadig flere å montere en stålpipe, først og fremst på grunn av de store fordelene i fleksibilitet.

Siden man ikke er avhengig av et eksisterende pipeløp, kan du plassere peisovnen akkurat der du selv ønsker. I tillegg er stålpiper isolerte, slik at de kan plasseres nærmere brennbart materiale.

Brannmur

Når man skal montere et nytt ildsted i hjemmet, er man i de fleste tilfeller avhengig av en brannmur. Her er det viktig at du er klar over at krav til brannmur varierer ut i fra hvilken ovn som skal monteres. Informasjon om dette vil alltid stå oppgitt i monteringsanvisningene. Les mer om regelverket på DSB sine hjemmesider, eller gå inn på din kommunes hjemmesider for å lese hvilke lokale regler som gjelder.

Krav til gulvplate

Gulvet under og foran peisen skal være av ubrennbart materiale, eller være dekket av en ubrennbar plate. For kaminer og peisinnsatser skal hele omrammingen være dekket. Platen må rekke minst 300 mm ut foran ilegget, med mindre noe annet er oppgitt i monteringsanvisningen. Gulvbelegg som teppe, kork og nålefilt skal ikke ligge under plata.

Når det gjelder åpne ildsteder hvor ilegget er høyere enn 47 cm fra gulvet, må dybden på gulvplatene økes med 1 cm per 1 cm i høyden. Det innebærer at et åpent ilegg som er plassert 50 cm over gulvet, må ha en gulvplate som er 33 cm dyp.

Vedlikehold av ildsteder

Det anbefales på generelt grunnlag å rengjøre både peis og skorstein jevnlig. En ren ovn vil gi bedre innsyn til flammene, og sørger for at brenselet brenner bedre og renere. Det reduserer også risikoen for sotbrann som kan skade skorsteinen, og man får et ildsted som holder seg lengre.

Det anbefales at man minst en gang i året tar ut hvelv og brennplater, og kontrollerer standarden på disse. Undersøk også om det har kommet skader på skakerist og fyrbunn. Husk at innvendige deler av peisen er bruksvare, og skal byttes ut etter hvert.

Feiing av skorstein og ildsted

Feiervesenet opplyser at alle peiser skal feies minimum hvert fjerde år. Dersom man observerer at det dannes mer sot enn det som er normalt i skorsteinen, må feiing og tilsyn være hyppigere. Det er huseierens plikt å tilrettelegge for feiing. Sett frem stige og ha feierluken lett tilgjengelig når feieren kommer.

Det er viktig å opprettholde en ren peis og skorstein for miljøvennlig forbrenning. Ildsteder som ikke er rentbrennende, produserer vesentlig mer sot enn moderne og rentbrennende vedovner.

Skaff et ildsted fra Varmeøkonomi i dag

Varmeøkonomi AS leverer totalløsninger innenfor ildsteder og stålskorsteiner. Vårt fokus er kompetanse, service og kvalitet. På den måten kan du som kunde sitte igjen med visshet om at din peis er riktig dimensjonert og korrekt montert.

Kontakt oss i dag så hjelper vi deg med råd og veiledning, eller kom innom vårt showroom på Undrumshøy i Vestfold.